CHƯƠNG TRÌNH “TƯ VẤN, ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT”:

Chính sách mới về bảo hiểm y tế được nêu bật

Bà Hoàng Thị Kim Ngọc - Trưởng Phòng chế độ BHYT, Ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) chia sẻ tại chương trình tư vấn. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Bà Hoàng Thị Kim Ngọc - Trưởng Phòng chế độ BHYT, Ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) chia sẻ tại chương trình tư vấn. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Bà Hoàng Thị Kim Ngọc - Trưởng Phòng chế độ BHYT, Ban thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) chia sẻ tại chương trình tư vấn. Ảnh: TRẦN VƯƠNG
Lên top