Chính sách hỗ trợ về việc làm, thu nhập với công nhân

Lao động xếp hàng, lấy số thứ tự vào làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Mạnh Dũng
Lao động xếp hàng, lấy số thứ tự vào làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Mạnh Dũng
Lao động xếp hàng, lấy số thứ tự vào làm thủ tục đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Mạnh Dũng
Lên top