Chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68

Người lao động sẽ được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: T.L
Người lao động sẽ được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: T.L
Người lao động sẽ được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Ảnh: T.L
Lên top