Chính sách đãi ngộ để tuyển thêm lao động, tăng tốc sản xuất cuối năm

Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) sản xuất trở lại từ ngày 5.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) sản xuất trở lại từ ngày 5.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (tỉnh Đồng Nai) sản xuất trở lại từ ngày 5.10. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top