Chính sách BHYT đối với đối tượng học sinh sinh viên: Phát huy hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe học đường

Khi tham gia BHYT, học sinh sinh viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi khám chữa bệnh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khi tham gia BHYT, học sinh sinh viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi khám chữa bệnh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Khi tham gia BHYT, học sinh sinh viên sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi khám chữa bệnh. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top