Chính quyền và các nhãn hàng cần chung tay hỗ trợ ngành Dệt may, da giày

Cần có sự chung tay của chính quyền và các nhãn hàng để NLĐ ngành Dệt may sớm yên tâm làm việc trở lại. Ảnh: Nam Dương
Cần có sự chung tay của chính quyền và các nhãn hàng để NLĐ ngành Dệt may sớm yên tâm làm việc trở lại. Ảnh: Nam Dương
Cần có sự chung tay của chính quyền và các nhãn hàng để NLĐ ngành Dệt may sớm yên tâm làm việc trở lại. Ảnh: Nam Dương
Lên top