Chính quyền, CĐ, DN Bình Dương chủ động, quyết liệt phòng, chống COVID-19

100% công nhân lao động Bình Dương đến nhà máy làm việc sau lễ đều đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Đình Trọng
100% công nhân lao động Bình Dương đến nhà máy làm việc sau lễ đều đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Đình Trọng
100% công nhân lao động Bình Dương đến nhà máy làm việc sau lễ đều đeo khẩu trang phòng dịch. Ảnh: Đình Trọng
Lên top