Chia sẻ kinh nghiệm về bảo hiểm xã hội bền vững trong bối cảnh già hoá dân số

Lãnh đạo BHXH Việt Nam giao lưu với các đại biểu bên lề hội thảo. Ảnh: H.A
Lãnh đạo BHXH Việt Nam giao lưu với các đại biểu bên lề hội thảo. Ảnh: H.A
Lãnh đạo BHXH Việt Nam giao lưu với các đại biểu bên lề hội thảo. Ảnh: H.A
Lên top