Xây dựng quan hệ lao động hài hòa:

“Chìa khóa” để doanh nghiệp phát triển

Lãnh đạo Cty TNHH Kefico Việt Nam thực hiện nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn cho NLĐ. Ảnh: DIỆU THUÝ
Lãnh đạo Cty TNHH Kefico Việt Nam thực hiện nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn cho NLĐ. Ảnh: DIỆU THUÝ
Lãnh đạo Cty TNHH Kefico Việt Nam thực hiện nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn cho NLĐ. Ảnh: DIỆU THUÝ
Lên top