Chi viện bác sĩ, điều dưỡng cho TP.HCM chống dịch COVID-19

Đại diện LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng quà động viên tinh thần 21 bác sĩ, điều dưỡng vào TP.HCM chống dịch. Ảnh T.T
Đại diện LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng quà động viên tinh thần 21 bác sĩ, điều dưỡng vào TP.HCM chống dịch. Ảnh T.T
Đại diện LĐLĐ tỉnh Gia Lai tặng quà động viên tinh thần 21 bác sĩ, điều dưỡng vào TP.HCM chống dịch. Ảnh T.T
Lên top