5 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên:

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8-9 vào 1 kỳ

Cán bộ Bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu tại nhà cho người dân. 
Ảnh: A.M
Cán bộ Bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu tại nhà cho người dân. Ảnh: A.M
Cán bộ Bưu điện Việt Nam thực hiện chi trả lương hưu tại nhà cho người dân. Ảnh: A.M
Lên top