Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại vùng thực hiện giãn cách xã hội ra sao?

Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người dân nhận lương hưu tại nhà. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top