Trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19:

Chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn
Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn
Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo đảm bảo chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng lương hưu. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top