Chi trả hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng ở TP.Đà Nẵng: Đảm bảo đến tận tay NLĐ

80% người lao động ở TP.Đà Nẵng đã nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa: hữu long
80% người lao động ở TP.Đà Nẵng đã nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa: hữu long
80% người lao động ở TP.Đà Nẵng đã nhận được tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỉ đồng. Ảnh minh họa: hữu long
Lên top