Chi trả gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng: Còn tình trạng trục lợi chính sách

Người dân nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư.
Người dân nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư.
Người dân nhận tiền hỗ trợ đợt 1. Ảnh Anh Thư.
Lên top