HẢI PHÒNG:

Chi trả gần 11 tỉ đồng lương cho công nhân Công ty KaiYang

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp giải quyết những vướng mắc tại Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam ngày 30.8. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp giải quyết những vướng mắc tại Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam ngày 30.8. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.
Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng chủ trì cuộc họp giải quyết những vướng mắc tại Công ty TNHH Kaiyang Việt Nam ngày 30.8. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Hải Phòng.
Lên top