Chỉ tiêu tổ chức CĐ: Coi trọng tính cụ thể trong hoạt động, giải pháp

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu có sự cụ thể trong các hoạt động, giải pháp để các chính sách của Công đoàn nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu có sự cụ thể trong các hoạt động, giải pháp để các chính sách của Công đoàn nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang yêu cầu có sự cụ thể trong các hoạt động, giải pháp để các chính sách của Công đoàn nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top