“Chỉ mong sao sớm hết dịch để được đi làm”

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, CN Công ty Việt Nam Samho, đang cho con ăn cơm. 
Ảnh: Đức Long
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, CN Công ty Việt Nam Samho, đang cho con ăn cơm. Ảnh: Đức Long
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, CN Công ty Việt Nam Samho, đang cho con ăn cơm. Ảnh: Đức Long
Lên top