Chỉ hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói vay hỗ trợ

Mới chỉ có hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói vay vốn hỗ trợ của thành phố. Ảnh: Tường Minh
Mới chỉ có hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói vay vốn hỗ trợ của thành phố. Ảnh: Tường Minh
Mới chỉ có hơn 90 lao động ngành Du lịch Đà Nẵng tiếp cận được gói vay vốn hỗ trợ của thành phố. Ảnh: Tường Minh
Lên top