Chi hơn 376 tỉ đồng khen thưởng thi đua

Ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp caosu Việt Nam (bên phải) và bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tặng Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho các cá nhân của Tổng Công ty Caosu Đồng Nai có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019. Ảnh Nam Dương
Ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp caosu Việt Nam (bên phải) và bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tặng Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho các cá nhân của Tổng Công ty Caosu Đồng Nai có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019. Ảnh Nam Dương
Ông Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn công nghiệp caosu Việt Nam (bên phải) và bà Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, tặng Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước cho các cá nhân của Tổng Công ty Caosu Đồng Nai có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2019. Ảnh Nam Dương
Lên top