Chỉ hoạt động sản xuất ở “nhà máy xanh”, công nhân ở “vùng xanh”

Người lao động sản xuất “3 tại chỗ” tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. 
Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động sản xuất “3 tại chỗ” tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người lao động sản xuất “3 tại chỗ” tại KCN Amata, TP.Biên Hoà, Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top