Chi hỗ trợ đoàn viên làm việc tại công ty đóng tàu là F0, F1

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyunhdai Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên ảnh hưởng dịch COVID-19 là những trường hợp F0,F1. Ảnh: Ngân Hà
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyunhdai Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên ảnh hưởng dịch COVID-19 là những trường hợp F0,F1. Ảnh: Ngân Hà
Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyunhdai Việt Nam trao hỗ trợ cho đoàn viên ảnh hưởng dịch COVID-19 là những trường hợp F0,F1. Ảnh: Ngân Hà
Lên top