Chi hỗ trợ BHTN ngay cho lao động tạm hoãn, ngừng việc không hưởng lương

Người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh BHXH VN cung cấp.
Lên top