Chi gói hỗ trợ cho người lao động về từ các tỉnh miền Nam

Thừa ủy quyền của LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ huyện Triệu Phong trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TD.
Thừa ủy quyền của LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ huyện Triệu Phong trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TD.
Thừa ủy quyền của LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ huyện Triệu Phong trao tiền hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: TD.
Lên top