Chỉ được tổ chức sản xuất khi doanh nghiệp, người lao động thực sự an toàn

Công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-Cov-2. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top