Chỉ đạo tổ chức hiệu quả Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó

Công đoàn thăm hỏi, động viên công nhân lao động Đường sắt tại nơi làm việc (ảnh minh hoạ). Ảnh:CĐ ĐS
Công đoàn thăm hỏi, động viên công nhân lao động Đường sắt tại nơi làm việc (ảnh minh hoạ). Ảnh:CĐ ĐS
Công đoàn thăm hỏi, động viên công nhân lao động Đường sắt tại nơi làm việc (ảnh minh hoạ). Ảnh:CĐ ĐS
Lên top