Chỉ đạo 100% CĐCS doanh nghiệp thành lập “Tổ an toàn COVID-19"

Thực hiện khoảng cách trong phòng chống dịch tại nhà ăn công nhân. Ảnh: Ngọc Ánh
Thực hiện khoảng cách trong phòng chống dịch tại nhà ăn công nhân. Ảnh: Ngọc Ánh
Thực hiện khoảng cách trong phòng chống dịch tại nhà ăn công nhân. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top