Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội kết nạp đảng viên mới

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Sở Xây dựng TP. Hà Nội và Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao quyết định kết nạp đảng viên, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhàn. Ảnh: CĐ ngành Xây dựng Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Sở Xây dựng TP. Hà Nội và Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao quyết định kết nạp đảng viên, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhàn. Ảnh: CĐ ngành Xây dựng Hà Nội
Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Sở Xây dựng TP. Hà Nội và Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trao quyết định kết nạp đảng viên, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nhàn. Ảnh: CĐ ngành Xây dựng Hà Nội
Lên top