Chi bộ CĐ Giáo dục Hà Tĩnh xuất sắc trong học tập, làm theo Bác

Chi bộ Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh là một trong hai đơn vị được Sở GDĐT Hà Tĩnh vinh danh học tập và làm theo Bác. Ảnh: CĐ
Chi bộ Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh là một trong hai đơn vị được Sở GDĐT Hà Tĩnh vinh danh học tập và làm theo Bác. Ảnh: CĐ
Chi bộ Công đoàn Giáo dục Hà Tĩnh là một trong hai đơn vị được Sở GDĐT Hà Tĩnh vinh danh học tập và làm theo Bác. Ảnh: CĐ
Lên top