Chỉ biết nói "Cảm ơn Công đoàn!"

Chị Lưu Đoan Trang xúc động nói "cảm ơn Công đoàn" đã quan tâm, hỗ trợ người lao động lúc khó khăn khi nhận Túi An sinh Công đoàn ngày 13.9. Ảnh: Kiều Vũ
Chị Lưu Đoan Trang xúc động nói "cảm ơn Công đoàn" đã quan tâm, hỗ trợ người lao động lúc khó khăn khi nhận Túi An sinh Công đoàn ngày 13.9. Ảnh: Kiều Vũ
Chị Lưu Đoan Trang xúc động nói "cảm ơn Công đoàn" đã quan tâm, hỗ trợ người lao động lúc khó khăn khi nhận Túi An sinh Công đoàn ngày 13.9. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top