Chi 1,5 tỉ đồng chế độ tham quan, nghỉ mát cho người lao động

Ông Lê Nho Thướng trao khen thưởng cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐN
Ông Lê Nho Thướng trao khen thưởng cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐN
Ông Lê Nho Thướng trao khen thưởng cho đoàn viên, người lao động. Ảnh: CĐN
Lên top