Công ty TNHH PouYuen Việt Nam:

Chi 1 tỉ đồng/ngày thuê thêm xe đưa đón công nhân phòng dịch COVID-19

Xịt khử trùng xe đưa đón công nhân đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh Công đoàn Công ty PouYuen cung cấp.
Xịt khử trùng xe đưa đón công nhân đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh Công đoàn Công ty PouYuen cung cấp.
Xịt khử trùng xe đưa đón công nhân đề phòng lây nhiễm dịch COVID-19. Ảnh Công đoàn Công ty PouYuen cung cấp.
Lên top