Chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng COVID-19

Runner tham gia chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ người lao động chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thế Lâm.
Runner tham gia chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ người lao động chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thế Lâm.
Runner tham gia chạy tiếp sức gây quỹ hỗ trợ người lao động chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top