LĐLĐ AN GIANG:

Chất lượng thỏa ước lao động tập thể là nhiệm vụ “sống còn” của Công đoàn

Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (giữa) phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: LỤC TÙNG
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (giữa) phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: LỤC TÙNG
Chủ tịch LĐLĐ An Giang Nguyễn Thiện Phú (giữa) phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: LỤC TÙNG
Lên top