Chấp hành tốt kỷ cương hành chính để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

CNLĐ Cty CP Điện cơ Thống nhất kiểm tra hệ thống máy móc. Ảnh: Cty CP Điện cơ Thống Nhất
CNLĐ Cty CP Điện cơ Thống nhất kiểm tra hệ thống máy móc. Ảnh: Cty CP Điện cơ Thống Nhất
CNLĐ Cty CP Điện cơ Thống nhất kiểm tra hệ thống máy móc. Ảnh: Cty CP Điện cơ Thống Nhất
Lên top