Cháo Công đoàn miễn phí ở Trường Mầm non Triệu Long

Bữa cháo Công đoàn tại Trường Mầm non Triệu Long. Ảnh: Trường MN Triệu Long cung cấp.
Bữa cháo Công đoàn tại Trường Mầm non Triệu Long. Ảnh: Trường MN Triệu Long cung cấp.
Bữa cháo Công đoàn tại Trường Mầm non Triệu Long. Ảnh: Trường MN Triệu Long cung cấp.
Lên top