CUỘC THI VIẾT “VIẾT VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG - VIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG”

Chân dung của thủ lĩnh công đoàn bộ phận: Anh Hai Nổ - dám nói, dám làm

Anh Ngọc và Giám đốc Điện lực Hà Tiên nhận cờChi nhánh điện xuất sắc của Công ty Điện lực 2 trao tặng (bên phải).  Ảnh PV
Anh Ngọc và Giám đốc Điện lực Hà Tiên nhận cờChi nhánh điện xuất sắc của Công ty Điện lực 2 trao tặng (bên phải). Ảnh PV
Anh Ngọc và Giám đốc Điện lực Hà Tiên nhận cờChi nhánh điện xuất sắc của Công ty Điện lực 2 trao tặng (bên phải). Ảnh PV
Lên top