Chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các doanh nghiệp

Đoàn kiểm tra Bộ Y tế, UBND tỉnh Đồng Nai - kiểm tra phòng chống COVID-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đoàn kiểm tra Bộ Y tế, UBND tỉnh Đồng Nai - kiểm tra phòng chống COVID-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đoàn kiểm tra Bộ Y tế, UBND tỉnh Đồng Nai - kiểm tra phòng chống COVID-19 tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top