Chấn chỉnh các khu nhà trọ không đảm bảo yêu cầu phòng dịch

Khu nhà trọ công nhân tại ấp 5, xã Thạnh Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu nhà trọ công nhân tại ấp 5, xã Thạnh Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến
Khu nhà trọ công nhân tại ấp 5, xã Thạnh Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top