Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp và Tổng LĐLĐVN

Chăm sóc người lao động và trách nhiệm của doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký kết giữa Tổng LĐLĐVN và các doanh nghiệp ngày 22.4.2017 tại Đà Nẵng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký kết giữa Tổng LĐLĐVN và các doanh nghiệp ngày 22.4.2017 tại Đà Nẵng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến lễ ký kết giữa Tổng LĐLĐVN và các doanh nghiệp ngày 22.4.2017 tại Đà Nẵng
Lên top