Chăm lo tốt cho người lao động để thành lập Công đoàn cơ sở

Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” - một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (ảnh chụp trước thời điểm tháng 4.2021). Ảnh: CĐNH
Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” - một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (ảnh chụp trước thời điểm tháng 4.2021). Ảnh: CĐNH
Cuộc thi “Nét đẹp văn hóa ngành Ngân hàng” - một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam (ảnh chụp trước thời điểm tháng 4.2021). Ảnh: CĐNH
Lên top