Chăm lo tốt cho người lao động cũng là cùng doanh nghiệp gỡ khó

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm công nhân Công ty Samsung Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm công nhân Công ty Samsung Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm công nhân Công ty Samsung Việt Nam. Ảnh: Việt Lâm
Lên top