Chăm lo thiết thực cho người lao động trong "Tháng Công nhân"

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ Quận 8, TPHCM trao Giấy khen cho các cá nhân "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". Ảnh Đức Long
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ Quận 8, TPHCM trao Giấy khen cho các cá nhân "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". Ảnh Đức Long
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch LĐLĐ Quận 8, TPHCM trao Giấy khen cho các cá nhân "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo". Ảnh Đức Long
Lên top