Chăm lo thiết thực cho người lao động trong “Tháng công nhân”

Đại diện các tập thể có nhiều thành tích trong "Tháng Công nhân" được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Đại diện các tập thể có nhiều thành tích trong "Tháng Công nhân" được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Đại diện các tập thể có nhiều thành tích trong "Tháng Công nhân" được tuyên dương tại hội nghị. Ảnh Đức Long
Lên top