cách làm hay từ cơ sở

Chăm lo sức khỏe người lao động trong mùa dịch COVID-19

Người lao động Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được lãnh đạo và công đoàn cơ sở chăm lo tốt bữa ăn ca. Ảnh: T.H
Người lao động Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được lãnh đạo và công đoàn cơ sở chăm lo tốt bữa ăn ca. Ảnh: T.H
Người lao động Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được lãnh đạo và công đoàn cơ sở chăm lo tốt bữa ăn ca. Ảnh: T.H
Lên top