Chăm lo sức khỏe công nhân là góp phần nâng cao nguồn nhân lực cho doanh nghiệp

CNLĐ các doanh nghiệp tại KCN Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) được khám và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí trong chương trình chăm lo lợi ích cho CNLĐ nhân Tháng Công nhân năm 2018 do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức. Ảnh: PD
CNLĐ các doanh nghiệp tại KCN Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) được khám và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí trong chương trình chăm lo lợi ích cho CNLĐ nhân Tháng Công nhân năm 2018 do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức. Ảnh: PD
CNLĐ các doanh nghiệp tại KCN Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội) được khám và tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí trong chương trình chăm lo lợi ích cho CNLĐ nhân Tháng Công nhân năm 2018 do LĐLĐ TP. Hà Nội tổ chức. Ảnh: PD
Lên top