Đại hội CĐ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023:

Chăm lo quyền lợi, tạo động lực để người lao động thi đua yêu nước

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại đại hội. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại đại hội. Ảnh: PV
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại đại hội. Ảnh: PV
Lên top