Tổng Công ty Tín Nghĩa (Đồng Nai):

Chăm lo người lao động, trách nhiệm với cộng đồng

Tổng Công ty Tín Nghĩa có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động và cộng đồng. Ảnh: PV
Tổng Công ty Tín Nghĩa có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động và cộng đồng. Ảnh: PV
Tổng Công ty Tín Nghĩa có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động và cộng đồng. Ảnh: PV
Lên top