Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chăm lo người lao động, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng