Chăm lo người lao động, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng
Chủ tịch CĐCTVN Trần Quang Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Sơn Tùng