LĐLĐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN 2019:

Chăm lo lợi ích đoàn viên từ cơ sở

Mô hình công trình nhà ở công nhân lao động tại khu công nghiệp Hòa Cầm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Mô hình công trình nhà ở công nhân lao động tại khu công nghiệp Hòa Cầm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Mô hình công trình nhà ở công nhân lao động tại khu công nghiệp Hòa Cầm thành phố Đà Nẵng. Ảnh: P.V
Lên top